Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
Biuletyn Informacji Publicznej
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
videorelacje2
wtorek, 22 sierpnia 2017
234 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Cezarego, Marii, Zygfryda
SMS
Szkoła dla ciebie
LGD
E-kartki
KSOW
ORISTO MONTOWO
Mikro porady
Monitorpolski

Aktualności

 
2017-04-28

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ, BUDYNKIEM PO BYŁEJ SZKOLE I BUDYNKAMI GOSPODARCZYMI, POŁOŻONEJ W OBRĘBIE MONTOWO, OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 29/5 O POW. 0,5600 HA

  

IP.6840.1.2017.DK

 

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

 

            Na podstawie art. 38 ust. 1, 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) oraz na podstawie § 3  i § 4 ust. 1, 2, 3 i 4 § 6 oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490  ze zm.) i Uchwały Nr XXV/157/2016  Rady Gminy Grodziczno z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 29/5 o pow. 0,5600 ha, położonej w obrębie Montowo, stanowiącej własność Gminy Grodziczno.

 

WÓJT  GMINY  GRODZICZNO

o g ł a s z a   I  przetarg  ustny  nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, budynkiem po byłej szkole i budynkami gospodarczymi, położonej w obrębie Montowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako  działka nr 29/5  o pow. 0,5600 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW EL1N/00024158/8, prowadzonej  przez  Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim, własność Gmina Grodziczno.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest przy drodze wojewódzkiej 541, zabudowana budynkiem po byłej szkole, I piętrowym z poddaszem w części podpiwniczonym o pow. zabudowy 265 m²
oraz  pow. użytkowej 505,13 m²,  Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizację do lokalnego szamba oraz c.o. z kotłowni na węgiel usytuowany w poziomie piwnicy. Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej kryty eternitem.  Na działce znajdują się także dwa budynki gospodarcze kryte eternitem i papą.

W/w nieruchomość to teren zabudowany nieobjęty decyzją o warunkach zabudowy i w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Grodziczno to obszar o dominującej funkcji mieszkalno-usługowej. Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodziczno nie będzie w najbliższym czasie opracowywany. W/w działka nie leży w obszarze rewitalizacji ani na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji-w rozumieniu ustawy o rewitalizacji.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona zobowiązaniami i ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  -  450.000,00 zł  

Wadium stanowiące 10 % ceny wywoławczej określono na kwotę  –   45.000,00 zł       

Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.    

Przetarg odbędzie się w dniu  19 lipca 2017 r. o godz. 10°º w sali Urzędu Gminy w Grodzicznie.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, które należy wpłacić w terminie do dnia  12 lipca 2017 r.  przelewem na konto Gminy Grodziczno BS. Iława O/Grodziczno 40 8831 1038 2001 0000 0101 0003. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Gminy Grodziczno.

Przetarg jest ważny bez względu na ilość uczestników, jeśli choć jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej.

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia działek.  Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie  po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Cenę osiągniętą w przetargu, po odliczeniu wadium, wygrywający przetarg zobowiązany jest wpłacić  przed zawarciem umowy notarialnej przeniesienia własności.Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości, a osoby inne niż osoby fizyczne dodatkowo powinni przedłożyć wypis z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z aktualnymi pełnomocnictwami notarialnymi lub poświadczonymi notarialnie.

W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej wadium winno być wpłacone przez oboje współmałżonków. Przystąpienie do przetargu przez jednego
z małżonków wymaga przedłożenia pisemnego wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez drugiego współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu.

W przypadku nie przystąpienia Nabywcy nieruchomości bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu
i terminie podanym w zawiadomieniu do zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium nie  podlega zwrotowi.

Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego w całości ponosi Nabywca.

Wójt Gminy Grodziczno zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jak też wycofania
z przetargu nieruchomości informując o tym w odrębnym ogłoszeniu.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Grodzicznie  www.grodziczno.biuletyn.net i na stronie www.grodziczno.pl oraz  wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Grodzicznie  i  w  każdym sołectwie na terenie gminy.

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy w Grodzicznie p. nr 11  od poniedziałku do piątku  w godz. od  7,15 do  15,15   tel.  56 4729723.

WÓJT

mgr Tomasz Szczepański

 Ogłoszenie (pdf) 

 

 - 20170428-danka-mapa1.jpg

- 20170428-danka-mapa2.jpg

- 20170428-spm-foto.jpg

UG Grodziczno

Licznik odwiedziń: 0614572
Urząd Gminy w Grodzicznie, Grodziczno 17A, 13-324 Grodziczno, pow. nowomiejski, woj. warmińsko-mazurskietel.: 56 4729710, fax: 56 4729725; Administrator portalu: mgr inż. Daniel Zakrzewski, e-mail: informatyk@grodziczno.pl
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x