Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
Biuletyn Informacji Publicznej
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
videorelacje2
wtorek, 22 sierpnia 2017
234 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Cezarego, Marii, Zygfryda
SMS
Szkoła dla ciebie
LGD
E-kartki
KSOW
ORISTO MONTOWO
Mikro porady
Monitorpolski

Powiadomienia

 

ZARZĄDZENIE NR 69/2010

WÓJTA GMINY GRODZICZNO

z dnia 02 września 2010 r

w sprawie szczegółowych zasad i trybu informowania Wójta o zagrożeniach i zdarzeniach  kryzysowych występujących na terenie Gminy Grodziczno.

 

              Na podstawie art. 30 i 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z  2002 r. Nr 23 poz. 220, Dz. U. z 2002 r. Nr 62 poz. 558, Dz. U. z 2002 Nr 113 poz. 984, Dz. U. z 2002 r. Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2002 r. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. z 2004 r. Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2002 r. Nr 214 poz.1806, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Dz.U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Dz. U. z 2005 r. Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 181 poz.1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Dz. U. z 2007 r. Nr 138 poz. 974, Dz. U. z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz. U.  z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz.674 ) w związku z art. 20 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy  z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89 poz. 590, Dz. U z 2009 Nr 11, poz. 59; Nr 85, poz. 716; Nr 131, poz. 1076) oraz Zarządzenia Nr 31 Starosty Nowomiejskiego z 12 sierpnia 2010 r w sprawie szczegółowego zasad i trybu informowania Starosty Nowomiejskiego o zdarzeniach kryzysowych występujących na terenie powiatu nowomiejskiego

 

zarządzam, co następuje:

§ 1

Zobowiązuję się wszystkich mieszkańców Gminy oraz:

 1. pracowników Urzędu Gminy,
 2. dyrektorów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
 3. jednostki pomocnicze – wszyscy sołtysi
 4. podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie spraw komunalnych na rzecz Gminy

do bezzwłocznego informowania o  zdarzeniach kryzysowych, które wystąpiły lub mogą wystąpić na terenie Gminy Grodziczno - bezpośrednio do Wójta Gminy docelowo do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nowym Mieście Lub..

 

§ 2

 1. W celu zapewnienia całodobowego przepływu informacji w zdarzeniach  kryzysowych wymienionych w § 3, wyznacza się  telefon Wójta Gminy Grodziczno   tel. 509399959; praca 56-4729710

    

§ 3

Zakres przekazywanych informacji to  w szczególności:

 1. Zagrożenia pożarowe
 2. Katastrofy budowlane
 3. Katastrofy komunikacyjne
 4. Zagrożenia i zdarzenia chemiczne
 5. Katastrofy ekologiczne
 6. Zagrożenia i zdarzenia promieniotwórcze
 7. Zagrożenia powodziowe
 8. Zagrożenia epidemiologiczne u ludzi
 9. Epizoocje u zwierząt
 10. Poważne awarie infrastruktury technicznej
 11. Wykrycie niewybuchów i niewypałów
 12. Zbiorowe naruszenie porządku publicznego
 13. Niepokoje i protesty społeczne
 14. Imprezy masowe stwarzające zagrożenie dla porządku publicznego
 15. Przewóz substancji niebezpiecznych
 16. Utrudnienia w ruchu kołowym i kolejowym
 17. Akty terroru
 18. Przestępstwa przeciwko organom administracji publicznej
 19. Nielegalna migracja ludności
 20. Inne zdarzenia mogące mieć wpływ na stan bezpieczeństwa Gminy

 

§ 4

Informacje o zdarzeniach kryzysowych określonych w §3, należy przekazywać

 1. telefonicznie - natychmiast  oraz
 2. pisemnie, w czasie możliwie najkrótszym po zaistnieniu zagrożenia,

§ 5

Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych powinny zawierać:

1)            miejsce i czas zdarzenia kryzysowego,

2)            charakter i zasięg zdarzenia kryzysowego

3)            przyczyny powstania zdarzenia kryzysowego

4)            siły i środki użyte w czasie akcji ratowniczej

5)            prognozę skutków zdarzenia kryzysowego

6)            wnioski ewentualnego wsparcia działań ratowniczych

7)            dane personalne osoby przekazującej informacje.

§ 6

W przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze kryzysowym pracownik właściwy ds. zarządzania kryzysowego po konsultacji z Wójtem Gminy Grodziczno zorganizuje całodobowy dyżur w oparciu o pracowników Urzędu Gminy oraz zorganizuje posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

 

§ 7

Wójt Gminy z uwagi na charakter zdarzenia lub na polecenie Starosty Nowomiejskiego może wprowadzić inne zasady przekazywania informacji

§ 8

Zobowiązuję Sołtysów poprzez Ochotnicze Straże Pożarne do przekazywania komunikatów i ostrzeżeń o zdarzeniach i zagrożeniach dla miejscowej ludności.

 § 9

Zobowiązuję pracownika właściwego ds. ochrony środowiska do współpracy z podmiotami realizującymi monitoring środowiska oraz przekazywania informacji do Wójta Gminy o zagrożeniach

§ 10

Traci moc zarządzenie Nr 9/2008 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 31 stycznia 2008 r w sprawie szczegółowych zasad i trybu informowania Wójta o zagrożeniach i zdarzeniach  kryzysowych występujących na terenie Gminy Grodziczno.

 

§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UG Grodziczno
Licznik odwiedziń: 0614572
Urząd Gminy w Grodzicznie, Grodziczno 17A, 13-324 Grodziczno, pow. nowomiejski, woj. warmińsko-mazurskietel.: 56 4729710, fax: 56 4729725; Administrator portalu: mgr inż. Daniel Zakrzewski, e-mail: informatyk@grodziczno.pl
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x