Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
Biuletyn Informacji Publicznej
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
videorelacje2
wtorek, 22 sierpnia 2017
234 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Cezarego, Marii, Zygfryda
SMS
Szkoła dla ciebie
LGD
E-kartki
KSOW
ORISTO MONTOWO
Mikro porady
Monitorpolski

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego

 

WYKAZ TELEFONÓW 

W ZAKRESIE ZARZADZANIA  KRYZYSOWEGO

 

 

 

Siedziba

kontakt

uwagi

POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lub. ul. Szkolna 5B

056 4744400

faks -  056 4744455

tel. alarmowy – 112

 

e-mail: kryzys@powiat-nowomiejski.pl 

 

 

Tel. całodobowy

GMINNY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Urząd Gminy Grodziczno

13-324 Grodziczno 17

tel-056-4729710

 

fax-056-4729725

kom. 571328464

e-mail: ug@grodziczno.pl

 

 

 

Tel. całodobowy

 

ZARZĄDZENIE nr 10/2008
WÓJTA GMINY GRODZICZNO
z dnia 1 lutego 2008

 

w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania  Kryzysowego

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym    (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591; ze zmianami), art.19 ust. 4. 5 i 6 ustawy      z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 Nr 89, poz. 590)  zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1 W celu zapewnienia wykonywania zadań zarządzania kryzysowego określonych w ustawie, tworzy się Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, zwany dalej "zespołem".

 

§ 2  W skład zespołu wchodzą:

 

1.      Przewodniczący zespołu - Wójt Gminy

2.      Zastępca przewodniczącego - Inspektor do spraw  obronnych, obrony cywilnej i ochrony p. poż.,

3.      członkowie Zespołu

Ø      inspektor ds.  ochrony środowiska i gospodarki komunalnej

Ø      inspektor ds. rolnictwa

Ø      przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lub.

Ø      inspektor ds. dróg,

Ø      Kierownik PZOZ w Grodzicznie,

Ø      przedstawiciel Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Mieście Lub.,

Ø      inspektor ds. budownictwa

Ø      Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

Ø      Komendant Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Grodzicznie

 

§ 3  Przewodniczący, stosownie do zaistniałej sytuacji, może doraźnie włączyć do pracy w Zespole osoby nie będące członkami Zespołu spośród:

1.        Kierowników jednostek organizacyjnych

2.        Osób zatrudnionych w Urzędzie Gminy lub w jednostkach organizacyjnych

3.        innych osób zaproszonych przez Przewodniczącego

 

§ 4  Do zadań zespołu należy w szczególności:

1.      ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń;

2.      przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie Wójtowi Gminy wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w gminnym planie reagowania kryzysowego;

3.      przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami;  

4.      opiniowanie Gminnego Planu Reagowania Kryzysowego;

5.      opiniowanie wojewódzkiego planu ochrony infrastruktury krytycznej

 

§ 5.1 Zespół działa na podstawie rocznego planu pracy zatwierdzonego przez Wójta Gminy     Grodziczno

2 Zespół zbiera się raz na kwartał lub doraźnie na polecenie Przewodniczącego

 

§ 6.1 Miejscem pracy Zespołu  jest sala narad w budynku Urzędu Gminy Grodziczno

      2 Przewodniczący może zarządzić posiedzenie zespołu w innym miejscu niż określone w   § 6.1

 

§ 7  Zobowiązuję

1.            kierowników samodzielnych komórek oraz samodzielne stanowiska  Urzędu Gminy,

2.            dyrektorów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

3.            jednostki pomocnicze – wszyscy sołtysi

4.            podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie spraw komunalnych na rzecz Gminy

do niezwłocznego informowania Wójta Gminy, o wszelkich zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych występujących na terenie Gminy Grodziczno, poprzez sekretariat Urzędu Gminy -w godzinach pracy od poniedziałku do piątku, a po godz. pracy Urzędu oraz dni wolne i święta- bezpośrednio do Wójta Gminy.

 

§ 8  W celu zapewnienia całodobowego przepływu informacji w sytuacjach kryzysowych w Gminie Grodziczno, wprowadza się telefon kryzysowy, którego całodobową obsługę zapewnia telefon komórkowy Wójta Gminy Grodziczno.

1.        Numer kryzysowego telefonu Wójta należy upowszechnić poprzez podanie do publicznej wiadomości

 

§ 9  Traci moc Zarządzenie Wójta Gminy Grodziczno nr 65/2007 z dnia 30 sierpnia 2007r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

 

§ 10 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

UG Grodziczno
Licznik odwiedziń: 0614572
Urząd Gminy w Grodzicznie, Grodziczno 17A, 13-324 Grodziczno, pow. nowomiejski, woj. warmińsko-mazurskietel.: 56 4729710, fax: 56 4729725; Administrator portalu: mgr inż. Daniel Zakrzewski, e-mail: informatyk@grodziczno.pl
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x